Privacy verklaring

Over Kapsalon Papatya

Kapsalon Papatya is een eenmanszaak zonder personeel en werkt alleen op afspraak.

Je kunt per telefoon contact opnemen om een afspraak te maken. Er is geen verplichting om bij een eerste afspraak andere gegevens dan je naam en telefoonnummer te geven maar voor eventuele vervolg afspraken kunnen voor een betere dienstverlening meer gegevens worden gevraagd of genoteerd. Andere gegevens die niet direct nodig zijn voor de dienstverlening worden verwerkt na je schriftelijke toestemming. Zoals adresgegevens om bij gelegenheden een kaartje te kunnen sturen.

Daarnaast kunnen er gegevens die wettelijk verplicht zijn worden verwerkt.

Kapsalon Papatya gevestigd te Christiaan van Abkoudeplantsoen 45 , 6708ST Wageningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals hieronder weergegeven in deze privacy statement.

Website

Deze privacy verklaring is van toepassing op de website www.kapsalonpapatya.nl.

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die eventueel via onze website kunnen worden bezocht.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken naar aanleiding van je bezoek aan onze website of bezoek aan onze salon.

 

Op basis van de opdracht of overeenkomst en voor een goede dienstverlening verwerken wij de volgende gegevens:

Voor- en achternaam;

Telefoonnummers;

Gemaakte afspraken;

Behandelingen;

Recepten.

 

Op basis van toestemming voor toezending van informatie/artikelen en voor plaatsen van foto’s/camera opnames in onze fotoboek op onze website en andere social media verwerken wij de volgende gegevens:

Emailadres;

Adresgegevens;

Foto en/of camera opname van voor en na de behandeling;

Plaatsen van foto’s en/of camera opname van de behandeling op onze website en andere social media.

 

Op basis van wettelijke verplichting voor controle door bijvoorbeeld de belastingdienst verwerken wij de volgende gegevens:

Zoals facturen,  pinbonnetje etc.

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van de ouders/voogd. Zodra de ouders hun toestemming intrekken verwijderen wij de persoonsgegevens van het kind.

 

Opslag en beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Cookies

Onze website plaatst geen cookies.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kapsalon Papatya neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken.Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussenzit.

Verstrekken van gegevens aan derden

Alle gegevens die wij verwerken komen van jou we verwerken geen persoonsgegevens die niet door jou zijn verstrekt.

Wij geven gegevens uitsluitend aan derden  voor uitvoering van de overeenkomst of als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Bijvoorbeeld:

Bank, als je niet contant betaald.

Belastingdienst, bij onderzoek.

Wij verstrekken geen gegevens aan derden die buiten de EU zijn gevestigd en wij slaan ook geen gegevens op bij derden die buiten de EU zijn gevestigd.

Bewaartermijn

Voor- en achternaam,  adresgegevens, email adressen ,telefoonnummers, behandelingen, recepten en foto’s bewaren we 2 jaar na laatste bezoek.

Gemaakte afspraken,  facturen,  pinbonnetjes bewaren we 7 jaar.

Sollicitaties bewaren we 4 weken

Rechten van betrokkenen

Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.

Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. Gegevens te laten verwijderen.

Recht op inzage. Dat is het recht om te zien welke gegevens wij van je verwerken.

Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.

Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Bij eventuele verzoeken vragen wij je te indentificeren om er zeker van te zijn dat het verzoek van jou komt. Wij zullen zo snel mogelijk je verzoek behandelen maar altijd binnen 4 weken.

KLACHTRECHT

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door kapsalon Papatya dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact gegevens Kapsalon Papatya ivm deze Privacy Verklaring.

Kapsalon Papatya

t.a.v  Selda Hamamioglu

Christiaan van Abkoudeplantsoen 45 , 6708ST Wageningen

Email: info@kapsalonpapatya.nl

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor wijzigingen aan te brengen op deze Privacy Verklaring. Het verdient daarom aanbeveling deze Privacy verklaring regelmatig te raadplegen zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Gepubliceerd Mei 2018